O NAS

mieczyslaw dziekonski port kol_MG_0584

Mieczysław Dziekoński, doktor nauk humanistycznych, kierunek językoznawstwo (Uniwersytet Śląski w Katowicach), tłumacz przysięgły i konferencyjny, członek niemieckiego Stowarzyszenia Tłumaczy BDÜ i Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych www.vkd.bdue.de, www.bdue.de

Mieczysław Dziekoński prowadzi biuro tłumaczeń „Dziekoński Übersetzungen“ w Erfurcie od roku 1992. Jego motto brzmi: jakość, dobra płaca za dobrą pracę, kształcenie młodych tłumaczy. W skład jego zespołu wchodzą zarówno specjaliści z różnych dziedzin z kraju i zagranicy jak też wykładowcy akademiccy oraz absolwenci Uniwersytetów w Erfurcie i Jenie. Żeby sprostać oczekiwaniom klientów, biuro tłumaczeń Dziekonski Übersetzungen korzysta zawsze z pomocy osób tłumaczących na język obcy jako ojczysty czyli native speakerów, którzy dokonują przekładów i korekt tekstów na język ojczysty, gwarantując najwyższy standard wykonywanych zleceń. Każdy tekst pisemny podlega wnikliwemu sprawdzeniu przez specjalistów z danej dziedziny.

Mieczyslaw Dziekonski dba o uzyskanie adekwatnych cen za tłumaczenia i sprawiedliwe wynagrodzenie pracowników, odpowiadające ich wiedzy i kompetencjom. Korzystając z doświadczenia swojego i kolegów od lat kształci młodych adeptów zawodu tłumacza, mając na celu wyspecjalizowanie ich w kierunku tłumaczy przysięgłych i symultanicznych. Wymaga od nich dokładności, stałej gotowości do pogłębiania wiedzy i elastyczności w dostosowywaniu się do terminów wykonywanych zleceń. Obok znajomości jednolitych standardów tłumaczeniowych gwarantuje to najwyższą jakość tłumaczeń.

 

Mieczysław Dziekoński jest tłumaczem przysiegłym na język polski, rosyjski, chorwacki, macedoński, bośniacki, serbski, czarnogórski i słoweński z siedzibą w Erfurcie. Mieczysław Dziekoński doskonali swe kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach tłumaczeniowych w kraju i za granicą. W czerwu 2016 roku obronił pracę doktorską z dziedziny językoznawstwa na temat „Diaspora chorwacka w Trieście” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Filologii Słowiańskiej w Sosnowcu. Wykorzystując doświadczenie zawodowe i obserwacje praktyczne podczas tłumaczeń zajmuje się badaniem sytuacji mniejszości narodowych na Bałkanach oraz tendencjami rozwojowymi języków południowosłowiańskich po rozpadzie Jugosławii. Poszerza w ten sposób nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także znajomość systemów prawnych i stosunków politycznych obowiązujących w krajach, których języków urzędowych używa w pracy tłumacza. Uznaje bowiem, iż wiedza ta jest niezbędnym warunkiem rozwoju zawodowego. W latach 1992 – 2000 uczestniczył w projektach Unii Europejskiej nad tworzeniem systemów administracji pracy w Rzeczpospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbii i Czarnogóry. W latach 1993-1996 współpracował z Federalnym Urzędem ds. Uznania Uchodźców (BAFL) m.in. przy tworzeniu w Polsce Urzędu ds. Uchodźców. Szczegółowe informacje dotyczące zakresów tematycznych realizowanych przez biuro „Dziekoński Übersetzungen“ znajdą Państwo w dziale referencje.

Mieczysław Dziekoński rozwija swą działalność na niwie kulturalnej i politycznej. Jest współzałożycielem Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Turyngii i od wielu lat angażuje się w organizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie środowiska polonijnego z miejscową ludnością.

Dla realizacji ww. inicjatyw, wspólnie ze studentami i współpracownikami szkół wyższych Turyngii, pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lipsku, zorganizował uroczystość upamiętniającą ważną dla Polski rocznicę podpisania Konstytucji 3-go Maja. Swym zaangażowaniem przyczynia się do integracji wielu środowisk i grup kulturowych.