CENY

Tłumaczenia pisemne

Cenę przetłumaczonego tekstu pisemnego oblicza się według wiersza normatywnego za pomocą służącego do tego programu Text-Count. W Unii Europejskiej wiersz normatywny (Normzeile – norm line) liczy 55 znaków.

Ceny tłumaczeń pisemnych zależą od stopnia trudności, objętości zleconego tekstu oraz jakiego języka źródłowego na jaki język docelowy tłumaczenie dotyczy. Z zapytaniami prosimy zgłaszać się do naszego biura, które dostosuje się do indywidualnych potrzeb klientów.

Tłumaczenia ustne

Ceny tłumaczeń ustnych zależą w pełni od wymagań stawianych przez zleceniodawców. Kluczowe znaczenie, podobnie jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, ma tematyka, stopień trudności tłumaczenia jak również język źródłowy i docelowy oraz czas trwania tłumaczenia. Koszt tłumaczenia ustnego warunkuje także zakres merytorycznego przygotowania się do konkretnego zlecenia. Dla przykładu konferencja z udziałem naukowców, rzeczoznawców czy polityków wymaga doświadczonych tłumaczy w danej branży, którzy zmieniają się zwykle co 20 – 30 minut. Natomiast zawarcie związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego albo zwiedzanie miasta z przewodnikiem wymaga od tłumacza zupełnie innych kompetencji. Bez względu na rodzaj zlecenia opracujemy dla Państwa ofertę indywidualną adekwatną dla Państwa potrzeb.